Stomatologia

  • Stomatologia

    Współpraca między stomatologiem a technikiem dentystycznym

    Choć usługi stomatologiczne są w dzisiejszych czasach znacznie bardziej rozwinięte niż kiedykolwiek wcześniej, mało kto tak naprawdę w pełni wie, w jaki sposób przebiega współpraca między osobami takimi jak stomatolog i protetyk, inaczej technik dentystyczny. Warto bowiem wiedzieć, że są to dwa całkowicie odmienne zawody, które wszakże na pewnych płaszczyznach się uzupełniają. Co robi stomatolog? Przede wszystkim, stomatolog zajmuje się rozpoznaniem stanu jamy ustnej i zębów pacjenta. Jeśli wymaga jakiejkolwiek ingerencji protetycznej, przygotowuje zakres niezbędnych prac oraz charakterystykę protezy, którą trzeba stworzyć, aby pacjent był zdrowy. Zalecenia te, bardzo często poparte materiałem fotograficznym, otrzymuje następnie pracownia protetyczna. Co robi protetyk? Zadaniem protetyka jest stworzenie protezy na podstawie dokumentacji, wskazówek dentysty…

    Możliwość komentowania Współpraca między stomatologiem a technikiem dentystycznym została wyłączona