Prawo

Czynności notarialne, w których niezbędna jest pomoc notariusza

Wielu z nas prędzej czy później znajdzie się w sytuacji, gdy konieczne stanie się pójście do notariusza. Wykaz świadczeń notarialnych jest bardzo długi i zróżnicowany. Według prawa notariusz to zawód zaufania publicznego, w pewnych sytuacjach nazywa się go również oficjelem państwowym a także funkcjonariuszem publicznym. Jak widać, jak to szczególnie istotna rola, więc osoba znajdująca się na tym stanowisku musiała przejść wiele zadań dostosowujących do profesji. 

Czym zajmuje się notariusz w Legionowie?

Notariusz to profesja, która powoływana jest w momencie, kiedy adwersarze chcą nadać jakiemuś precedensowi formę prawną – notarialną. Jest to osoba zobowiązana do pilnowania odpowiedniego toku spraw interesanta oraz ochroną jego praw. Notariusz to prawnik, który jest uprawniony do sporządzania tak zwanych aktów notarialnych, do których wedle krajowego prawa niezbędna jest pomoc notariusza. Dodatkowo notariusz jest zobowiązany do dostarczenia petentowi wszelkich wskazówek niezbędnych do zakończenia formalności.

Prócz obowiązków, notariusz posiada także normy, które musi przestrzegać. Przykładowo nie jest uprawniony by dokonywać procedury notarialne, które dotyczą jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – nie obejdzie się bez pomocy notariusza

W momencie, gdy myślisz nad kupieniem nieruchomości, domu czy lokalu – niezbędna będzie usługa notariusza. W kwestii umów sprzedaży powiązanych z działkami notariusz ma obowiązek opracować akt notarialny, który sprzedający i nabywca powinni podsygnować. W przypadku oczekiwania na przekazanie działki jest także możliwość podpisania umowy przedwstępnej. W momencie, gdy zbywający się nie będzie wypełniał obowiązków z umowy, inwestor ma prawo dochodzić swych praw na drodze sądu.

Testament – pomoc notariusza będzie niezbędna

Na podstawie prawa testament niezapewniony przez notariusza jest w równej mierze znaczący, co ten poręczony. Niemniej jednak czy jest on niepodważalny? W momencie, gdy chcemy mieć przeświadczenie, że nasza wola zostanie spisana wiecznie i niepodważalnie, należy skorzystać z usług notarialnych. Notariusz przygotuje oświadczenie notarialne, które automatycznie nabierze mocy prawnej.

Umowa najmu u notariusza

Istnieje mnogość wypadków, gdy nie pomyślimy o tym, aby sporządzić umowę najmu sygnowaną przez notariusza. Jest to duży błąd, który może skutkować negatywnymi następstwami w sytuacji problemów z wynajmującym lub posiadaczem mieszkania. Jeżeli wynajmujemy komuś lokal, umowa notarialna może stać się ratunkiem, gdy nie mamy do końca ufności do lokatorów. W przypadku dociekania żądań posiadamy dobrą podkładkę i jesteśmy chronieni prawnie. Koszty tych umów są dużo niższe, niż w sytuacji tworzenia klasycznego aktu notarialnego.

Tekst powstał na podstawie informacji ze strony: notariusz-legionowo.com.pl

Możliwość komentowania Czynności notarialne, w których niezbędna jest pomoc notariusza została wyłączona