Edukacja

Nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Świat podlega zmianom, a wraz z nim rozwijają się metody, które się wykorzystuje. Również proces kształcenia jest całkowicie odmienny niż przed laty. W dzisiejszych czasach, w dobie zalewu wszelkiego typu bodźców potrzebne jest określenie priorytetów. Dotyczy to szczególnie najmłodszych. Przedszkolaki nie potrafią się określić – są zainteresowane cały(m) świat(em). Rolą opiekunów w przedszkolu jest pomóc im poznawać ten świat najszerzej jak się da. Bazą współczesnego przedszkola musi być interdyscyplinarność. Taka droga pozwala dziecku poznać jak najwięcej i indywidualnie wybierać czym się interesują.

Z jakich metod wychowawczych korzysta się w przedszkolach?

Niezależnie od miasta(o) czy dzielnicy(ę), w której znajduje się przedszkole, metody wychowawcze są przeważnie koherentne. Nieważne czy to Mokotów czy Wawer – przedszkole zawsze musi stawiać nacisk na wszechstronny rozwój młodego człowieka. Istotne jest wskazywanie dziecku reguł odpowiedniego postępowania. Należy obserwować zachowanie dziecka i informować je o oczekiwaniach. Wpajanie tego rodzaju pozytywnych zachowań polega na kreowaniu pozytywnych skojarzeń w głowie dziecka. Nauczyciel powinien dbać na dobre(y) samopoczucie dziecka. Wykluczone jest podnoszenie głosu czy karanie. Powinno się wyjaśniać różne kwestie spokojnym tonem. Stała budowa pozytywnej relacji sprawia, że przedszkolak po jakimś czasie akceptuje reguły i stosuję je jako własne. Oprócz tego niepomijalną kwestią jest dyskutowanie z najmłodszymi o emocjach. Nieskrępowane mówienie o tym co się czuje uczy dziecko empatiii(ę) i większe(go) zrozumienia(e) drugiej osoby.

Jakie metody do pracy z przedszkolakami?

Oczywiście każde przedszkole posiada swoje(imi) metody(ami) pracy z najmłodszymi. Sporo z nich stawia na specjalizację. Jest to metoda, gdzie do przewodniej dziedziny dokłada się wiedzę ogólną. Występuje kilka często używanych metod, które cechują się efektywnością. Warto się im przyjrzeć:

  • metoda bloków tematycznych – określa się główny blok tematyczny, wokół którego orbitują wszelkie zajęcia w danym czasie. Tematykę bloków wybiera się na podstawie zainteresowań dzieci, opiekunów i wychowawców. Często opiera się ona na aktualnych wydarzeniach lub porach roku.
  • metoda kącików tematycznych – bazuje na podziale klasy na kilka części o zróżnicowanej tematyce. Dziecko otrzymuje swobodę wyboru, w którym kąciku chce pracować. Tego rodzaju metoda uskutecznia realizację programu nauczania w mniejszych grupach. Dzięki temu wychowawcy mogą skupić się na pracy(ę) indywidualną z maluchami. Niewielkie grupy sprzyjają również dzieci do nawiązywania relacji z rówieśnikami.
  • metoda projektów badawczych – naciska na wartości poznawczej określonych ćwiczeń. Dzięki pracę indywidualną lub grupową dzieci dążą do znaleźć(enia) odpowiedź(i) na postawione przed nimi pytania dotyczące określonego tematu. Poza pogłębianiem wiedzy, metoda uczy dzieci inicjatywy i dociekliwości
  • metoda portfolio – dzięki zbieranie(u) prac, dokumentów i zdjęć podczas pobytu w przedszkola(u) można zaprezentować progres jakie dziecko zanotowało przez lata. Jest to pewnego rodzaju teczka będące opowieść(ią) o postępach malucha. Zarówno opiekun, jak i dziecko mogą dzięki temu prześledzić rozwój i poddać refleksji okres spędzony w przedszkolu. 

Codzienność w przedszkolu

Dzieci stosunkowo szybko ulegają znudzeniu. Dlatego istotna jest dynamika i stałe pobudzanie zainteresowania. Jak wobec tego wygląda typowy dzień w przedszkolu? Najpierw zabawa w kręgu – dzieci i wychowawca gromadzą się w kręgu i następuje wprowadzenie do tematu przewodniego. Dalej pora na zajęcia wiodące – mogą one być związane z poszerzaniem zdolności językowej(ych), matematycznej(ych), jak również z muzyką czy plastyką. W dalszej kolejności pora na jakże ważne w przypadku młodych ludzi zajęcia okołosportowe. Bez względu na pogodę mają one miejsce na zewnątrz. Potem, po harcach należy coś zjeść i można wracać do zabawy w kącikach tematycznych. Jak widać dzieci otrzymują wystarczająco sporo bodźców, które prawidłowo wpływają na ich rozwój. 

Możliwość komentowania Nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym została wyłączona