Edukacja

Poznaj zajęcia terapeutyczne dla dzieci

1. Zajęcia montessori

Główne założenia metody montessori w Ostrowie Wielkopolskim to:

  • Brak systemu kar i nagród. Metoda stawia nacisk na swobodę dziecka oraz wykształcenie samodzielnej motywacji {aby się uczyć|aby zacząć się uczyć|do nauki
  • Przyjazna atmosfera pomiędzy dziećmi. W metodzie Montessori nie ma miejsca na rywalizację pomiędzy uczniami. Dzieci uczą się wzajemnie od siebie, poprzez wsparcie i pomaganie sobie. One decydują, gdzie, czego i na jak długo chcą się uczyć w danym momencie. Należy również dodać, że dzieci podczas nauki mogą w pełni swobodnie poruszać się po pomieszczeniu.
  • W grupie znajdują się dzieci w różnym wieku, z trzech roczników. Ze względu na to, że maluchy uczą się w idealnym dla siebie tempie, a program nauczania jest spersonalizowany, przez to, że każde dziecko jest inne i ma inne potrzeby, zdolności oraz zainteresowania.
  • Nauczyciel ma za zadanie wspierać, pomagać i udostępniać odpowiednie pomoce dydaktyczne swoim podopiecznym. Musi on podążać za dzieckiem i pomagać mu w odkrywaniu i rozwijaniu swoich swoich mocnych stron.

Nauka programem montessori – jak powinna wyglądać sala?

Pamiętaj, że w sali, w której dziecko się uczy powinien być porządek. Dzieci mają do dyspozycji specjalne pomoce dydaktyczne, które są dobrane przemyślanie.

1. Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje które płyną z ciała, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej którymi są dotyk, równowaga oraz czucie ciała mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym życiu. Są podstawą optymalnego rozwoju i działania reszty wyższych zmysłów a także umiejętności. Czym one są? Jest to np wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia czy też zdolność wykonywania precyzyjnych czynności. Zaburzenia integracji sensorycznej występują, kiedy mózg nie jest zdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Dziecko wówczas ma trudności z wykonaniem i zaplanowaniem działań, może być nadmiernie ruchliwe lub mieć kłopoty ze skupieniem. Pojawiają się też zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu, umiejętności pisania a nawet czytania.

2. Fizjoterapia

Fizjoterapia to kompleksowe działanie, które ma na celu poprawę, przywrócenie oraz utrzymanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych pacjenta. Bardzo istotne jest także to, iż zawiera to również działanie profilaktyczne, którym zadaniem jest przeciwdziałanie wystąpieniu ponownych epizodów. Celem uzyskania ten poprawy zdrowia, fizjoterapeuta stosuje kinezyterapię, innymi słowy terapię ruchem oraz terapię manualną polegającą na masażach i technikach wykonywanych ręką terapeuty.

3. Psychoterapia

Psychoterapia dorosłych w dużej mierze wiąże się z rozmową z psychoterapeutą. Ze względu na to ogromna część osób zastanawia się, jak może być prowadzona jest psychoterapia małych dzieci. Metody terapeutyczne dla dzieci dobiera się odpowiednio do wieku i możliwości poznawczych dziecka. Maluchy swoje problemy w głównej mierze odzwierciedlają podczas zabawy, w związku z czym, im dziecko jest mniejsze, terapeuta bazuje właśnie na tej aktywności. Ponadto często korzysta z różnych gier, co sprzyja nawiązaniu z dzieckiem więzi, a także dowiedzieć się co lubi robić. Taka relacja między terapeutą a dzieckiem jest bardzo ważnym czynnikiem leczniczym. Ciekawym elementem pracy z dziećmi jest również zabawa rysunkiem. Maluchy tak mogą się wyrazić. Bardzo podobnie jest, w sytuacji, gdy wspólnie z terapeutą opowiadają bajki. Maluch, tworząc opowiadania wspólnie z psychoterapuetrą, często głównemu bohaterowi przypisuje swoje własne cechy lub opisuje jego sytuację, jako podobną do swojej.

Możliwość komentowania Poznaj zajęcia terapeutyczne dla dzieci została wyłączona