Stomatologia

Współpraca między stomatologiem a technikiem dentystycznym

Choć usługi stomatologiczne są w dzisiejszych czasach znacznie bardziej rozwinięte niż kiedykolwiek wcześniej, mało kto tak naprawdę w pełni wie, w jaki sposób przebiega współpraca między osobami takimi jak stomatolog i protetyk, inaczej technik dentystyczny. Warto bowiem wiedzieć, że są to dwa całkowicie odmienne zawody, które wszakże na pewnych płaszczyznach się uzupełniają.

Co robi stomatolog?

Przede wszystkim, stomatolog zajmuje się rozpoznaniem stanu jamy ustnej i zębów pacjenta. Jeśli wymaga jakiejkolwiek ingerencji protetycznej, przygotowuje zakres niezbędnych prac oraz charakterystykę protezy, którą trzeba stworzyć, aby pacjent był zdrowy. Zalecenia te, bardzo często poparte materiałem fotograficznym, otrzymuje następnie pracownia protetyczna.

Co robi protetyk?

Zadaniem protetyka jest stworzenie protezy na podstawie dokumentacji, wskazówek dentysty oraz własnego doświadczenia. Bardzo często stomatolog włocławek (sprawdź tego z Włocławka: http://stomatolog-pacholec.com.pl) i protetyk konsultują się, aby wspólnie wypracować rozwiązanie, które w pełni sprosta potrzebom pacjenta. Mogą wspólnie zdecydować o doborze materiału oraz dokładnej wielkości danej protezy, przy czym to stomatolog odpowiada za przygotowanie pewnego rodzaju fundamentów, na których będzie należycie funkcjonowała.

Jak przebiega współpraca?

Współpraca między stomatologiem a protetykiem nie zawsze jest jednak bezpośrednia, więc istotne jest przygotowanie rzetelnych, w miarę możliwości jak najbardziej obszernych wymagań dotyczących oczekiwanej protezy. Wtedy kooperacja będzie najbardziej skuteczna i efektywna.

Możliwość komentowania Współpraca między stomatologiem a technikiem dentystycznym została wyłączona